Skip to content

Vergoeding bekkenfysiotherapie 2020

U bent door uw behandelend arts verwezen voor bekkenfysiotherapie i.v.m. bekkenbodemklachten.

Urine-incontinentie

Urine-incontinentie wordt verplicht eenmalig uit de basisverzekering vergoed voor mensen ouder dan 18 jaar. Vergoedingen bekkenfysiotherapie voor uw urine-incontinentie, ook bezoeken aan een specialist, röntgenfoto’s, bloedonderzoek en urineonderzoek via het lab van het ziekenhuis. Ook operaties vallen onder het eigen risico. Het eigen risico voor 2020 bedraagt €385,-.

Zijn er meer behandelingen noodzakelijk dan wordt dit vergoed uit de aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd dan ontvangt u een nota over deze behandelingen.

De vergoeding uit de basisverzekering is slechts eenmalig mogelijk. Indien u een jaar later weer behandeld moet worden voor deze klacht, dan vindt vergoeding plaats uit de aanvullende verzekering indien u deze heeft afgesloten, zo niet dan ontvangt u een nota.

Incontinentie voor ontlasting

Bekkenfysiotherapie bij ontlastingsverlies wordt NIET vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan ontvangt u een nota.

Tevens valt vergoeding van alle andere bekkenbodemklachten binnen vergoedingen uit de aanvullende verzekering, indien u deze heeft afgesloten.

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie valt onder vergoeding vanuit de basisverzekering en dit kost geen eigen risico.