Patientenportaal
Online Inschrijving, Intake en Vragenlijsten

U kunt een mail sturen naar info@fysio-berghuis.nl of bellen naar 0314 36 63 33 om aan te melden. U kunt er ook voor kiezen om alvast uw gegevens in de voeren via onderstaande formulier, dan wordt u teruggebeld voor het plannen van een afspraak.

Hieronder vind u het Intramed formulier. Is dit uw eerste bezoek, klik dan op “Inschrijven” hieronder. Tenzij u bent verzocht een vragenlijst “online” in te vullen.

Bent u reeds patiënt bij Fysio Berghuis, Ernste & van Opstal, dan kunt u gebruik maken van dit Patiënten portaal. Wij gebruiken dit voor het aanbieden van vragenlijsten. U ontvangt dan van ons een email met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In deze email staat een link waarmee u direct de vragenlijst kunt inzien en invullen. Na het invullen kunt u onderaan het formulier de knop Afronden aanklikken. Uw ingevulde vragenlijst komt dat automatisch bij ons terecht.

Nog geen inlogcode?

Op een mobiel apparaat klik in het Patientenportaal eerst op en kies Inschrijven
E-mailadres valideren? klik hier onder in het Patientenportaal eerst op en kies E-mailadres valideren

Belangrijke informatie vóór uw eerste afspraak

  • Het is belangrijk uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Stel u voor aanvang van de therapie op de hoogte van uw verzekeringsvoorwaarden.
  • Wilt u altijd een grote en een kleine badhanddoek meenemen?
  • Bij het oefenen in de oefenzaal graag schone sportschoenen meenemen.

Tijdens de eerste afspraak vindt een intake plaatst waarbij we trachten een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, mogelijk met behulp van vragenlijsten. Deze intake wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek gericht op uw klacht. De bevindingen worden met u besproken. Tevens wordt een behandelplan opgezet.

Binnen onze praktijk werken wij met een elektronisch patiëntendossier, waarbinnen alle bevindingen worden vastgelegd. De toegepaste behandelingen en vorderingen worden binnen dit dossier geregistreerd. Wij maken gebruik van het meest zwaar beveiligde netwerk. Uw gegevens zijn veilig opgeslagen.

Vergoedingen en tarieven

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u een aanvullende verzekering afgesloten heeft met fysiotherapie in het pakket, worden onze behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit is afhankelijk van de inhoud van uw aanvullende pakket. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of dit informeren bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een chronische aandoening heeft die voorkomt op de lijst “chronische aandoeningen” worden de behandelingen vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten worden de voorgaande behandelingen al dan niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen voor u nakijken of uw aandoening op de “chronische lijst staat”.

Indien u een afspraak niet na kunt komen, wilt u zo vriendelijk zijn deze 24 uur voor de afgesproken tijd te annuleren. Niet nagekomen afspraken mogen niet ten laste vallen van de zorgverzekeraar, derhalve zijn wij genoodzaakt 75 % van het bedrag bij u in rekening te brengen, indien wij geen andere patient op de vrijgekomen plaats kunnen afspreken.

Dit is conform de richtlijnen van het C.O.T.G. (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg).

Gecontracteerde verzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u een aanvullend pakket heeft afgesloten naast uw basisverzekering, en dit pakket bevat ook vergoeding fysiotherapie, dan komen de behandelingen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking.

Is dit niet duidelijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande gegevens in te vullen en deze te verzenden? Wij maken dan voor uw eerste afspraak een patiëntenkaart aan. Dit scheelt veel tijd, waardoor we meer behandeltijd overhouden. Uw gegevens worden in het kader van de privacy zorgvuldig behandeld en via een beveiligde verbinding verstuurd.