Skip to content

Een afspraak maken en inschrijven

Maak eerst een afspraak met ons

Belangrijk is dat u een afspraak met ons heeft gemaakt, voor u hier online gaat inschrijven. U kunt een mail sturen naar info@fysio-berghuis.nl of bellen naar 0314 36 63 33 om u aan te melden. We plannen dan direct een afspraak met u in. Als u onze voicemail heeft ingesproken of ons hebt gemaild, dan wordt u teruggebeld voor het plannen van een afspraak. 

Als u een afspraak met ons heeft kunt u zich hier inschrijven

Hieronder vindt u het inschrijfformulier. Klik op de knop inschrijven en vul uw gegevens in. Wij maken dan voor uw eerste afspraak een patiëntenkaart aan. Dit scheelt veel tijd tijdens de eerste afspraak, waardoor we meer behandeltijd overhouden. Uw gegevens worden in het kader van de privacy zorgvuldig behandeld en via een beveiligde verbinding verstuurd.

Na inschrijven ontvangt u van ons vragenlijsten

Als u zich bij ons heeft ingeschreven, dan ontvangt u van ons een email met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen om uw klacht(en) te beschrijven. In deze email staat een link waarmee u direct de vragenlijst kunt inzien en invullen. Na het invullen kunt u onderaan het formulier de knop Afronden aanklikken. Uw ingevulde vragenlijst komt dan automatisch bij ons terecht.
Belangrijke informatie vóór uw eerste afspraak

  • Het is belangrijk uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Stel u voor aanvang van de therapie op de hoogte van uw verzekeringsvoorwaarden.
  • Wilt u altijd een grote en een kleine badhanddoek meenemen?
  • Bij het oefenen in de oefenzaal graag schone sportschoenen meenemen.

Tijdens de eerste afspraak vindt een intake plaatst waarbij we pogen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, mogelijk met behulp van vragenlijsten. Deze intake wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek gericht op uw klacht. De bevindingen worden met u besproken en er wordt samen een behandelplan opgesteld.

Binnen onze praktijk werken wij met een elektronisch patiëntendossier, waarbinnen alle bevindingen worden vastgelegd. De toegepaste behandelingen en vorderingen worden binnen dit dossier geregistreerd. Wij maken gebruik van het meest zwaar beveiligde netwerk. Uw gegevens zijn veilig opgeslagen.

Vergoedingen en tarieven

Wij hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Indien u een aanvullende verzekering afgesloten heeft met fysiotherapie in het pakket, worden onze behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of informeren bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een chronische aandoening heeft die voorkomt op de lijst “chronische aandoeningen” worden de behandelingen vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten worden de voorgaande behandelingen al dan niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen voor u nakijken of uw aandoening op de “chronische lijst staat”.

Indien u een afspraak niet na kunt komen, wilt u zo vriendelijk zijn deze 24 uur voor de afgesproken tijd te annuleren. Niet nagekomen afspraken mogen niet ten laste vallen van de zorgverzekeraar, derhalve zijn wij genoodzaakt 75% van het bedrag bij u in rekening te brengen, indien wij geen andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen afspreken. Dit is conform de richtlijnen van het C.O.T.G. (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg).