Skip to content

Klachten

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Indien u een klacht heeft over de behandeling of bejegening door uw fysiotherapeut, meldt u dit dan bij uw fysiotherapeut of bij de praktijkhouder, Willem-Jan Berghuis.

Wij streven naar een open en veilige manier van communiceren met u. Door samen het gesprek aan te gaan als er zaken spelen, denken wij te kunnen voorkomen dat onderwerpen escaleren. We stellen uw feedback op prijs.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Informatie hierover vindt u op deze website van het KNGF.

Text content