Skip to content

Leefstijl interventie – SLIMMER

Begeleiding naar een gezonde leefstijl met het SLIMMER programma

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Ben je gemotiveerd om je leefstijl te veranderen maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Dan is dit programma wellicht wat voor jou! Fysiotherapie Berghuis organiseert in samenwerking met diëtiste Suzanne Wever een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Het is een traject dat focust op een duurzame gedragsverandering naar een gezonde(re) leefstijl. Binnen de GLI zijn er verschillende soorten programma’s die wij, als zorgverlener, kunnen aanbieden. Wij werken in onze praktijk met het programma SLIMMER.

Waar richt het SLIMMER programma zich op?

Het hoofddoel van het SLIMMER programma is een duurzame gedragsverandering naar een gezonde(re) leefstijl, om zo overgewicht te verminderen. Daarnaast draagt het programma bij aan het verminderen van het risico op diabetes type 2.

Hoe ziet het SLIMMER programma eruit?

Het SLIMMER programma duurt in totaal twee jaar en bestaat uit een voedings- en beweegprogramma en een deel gedragsbehoud. Naast meer bewegen en gezondere voeding is er ook aandacht voor andere aspecten van een gezonde leefstijl, zoals goed slapen en het verminderen van stress.

Tijdens het programma worden deelnemers ondersteund door een begeleidingsteam dat bestaat uit een diëtist, een fysiotherapeut, lokale beweegprofessionals en een leefstijlcoach. Er zijn zowel individuele consulten als groepsbijeenkomsten. In de eerste zes maanden bieden we intensieve begeleiding. Na deze zes maanden zijn er regelmatig terugkombijeenkomsten. In die bijeenkomsten monitoren en bespreken we de voortgang, wat er goed gaat en waar mogelijk nog uitdagingen liggen in het volhouden van een gezondere leefstijl.

Voor wie is dit programma geschikt?

Het SLIMMER programma richt zich op volwassenen:

  • met een BMI* hoger dan 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type 2
  • met een BMI hoger dan 25 én aanwezigheid van hart- en vaatziekten, diabetes type 2, slaapapneu of artrose
  • met een BMI hoger dan 30
  • die gemotiveerd zijn om te werken aan een gezonde leefstijl en in staat zijn om een leefstijl programma te volgen
  • 18 jaar of ouder zijn

* BMI = de Body Mass Index is te berekenen via de volgende link: https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bmi

Deelname aan het programma verloopt via een verwijzing van de huisarts en wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering.

Effecten van SLIMMER

Uit onderzoeken blijkt dat na het volgen van het SLIMMER programma het risico op het krijgen van diabetes lager is. Deelnemers geven ook aan dat ze zich fitter voelen en beter kunnen deelnemen in de samenleving.

Wilt u meer weten over het programma? Neem dan contact op met ons via 0314 366 333 of info@fysio-berghuis.nl