Skip to content

Voor verwijzers

 

Indien een patiënt zich bij ons meldt voor fysiotherapie zonder verwijzing

Zoals u weet, mag iedereen zich met zijn of haar klachten direct melden bij de fysiotherapeut. Dat heet ‘directe toegankelijkheid fysiotherapie’ (DTF). 

Indien er geen consult heeft plaatsgevonden bij de huisarts of medisch specialist vindt er een intake en screening plaats door de fysiotherapeut. Na de intake en screening berichten wij de huisarts, met toestemming van de patiënt, over de bevindingen door middel van een screeningsformulier. Hierop is aangegeven of de patiënt al dan niet in behandeling is genomen.

 

Indien een patiënt zich meldt op uw spreekuur

Als u besluit een patiënt te verwijzen naar een fysiotherapeut is een verwijsbrief noodzakelijk. Deze verwijsbrief moet voorzien zijn van uw medische diagnose.

 

Patiënten met een chronische indicatie

Mocht een patiënt zich direct, dus zonder uw tussenkomst, bij ons melden voor behandeling, dan beoordelen wij of de klachten wel of niet voorkomen op de zogenaamde lijst voor chronische aandoeningen, die is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Deze lijst kunt u hier vinden. Wanneer het een chronische klacht betreft, dan nemen wij contact met u op voor een verwijzing.

Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en Claudicatio behandelingen (etalage benen). Deze worden vanaf de eerste behandeling direct uit de basisverzekering vergoed. De aandoeningen die vallen onder de basisverzekering kunt u op de bovengenoemde lijst vinden.