Skip to content

Vergoedingen fysiotherapie

Wij hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Voor komend jaar hebben wij besloten om geen contract aan te gaan met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (hieronder valt ook AZVZ).

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten met fysiotherapie in het pakket, worden onze behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. De vergoeding van het aantal behandelingen is afhankelijk van de inhoud van uw aanvullende pakket. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of  informeren bij uw zorgverzekeraar.

Chronische indicatie fysiotherapie

Indien u een chronische aandoening heeft die voorkomt op de lijst “chronische aandoeningen” dan worden de behandelingen vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten, worden de voorgaande behandelingen al dan niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u bijvoorbeeld een aanvullend pakket met 18 behandelingen en u komt in aanmerking voor behandeling op basis van een chronische aandoening, krijgt u 2 behandelingen niet vergoed. Hier ontvangt u een nota over. Daarna worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Behandelingen uit de basisverzekering komen mede ten laste van uw eigen risico.

Wij kunnen voor u nakijken of uw aandoening op de “lijst chronische aandoeningen” staat.

Niet nagekomen afspraak

Indien u een afspraak niet na kunt komen, wilt u deze dan 24 uur voor de afgesproken tijd annuleren? Bij niet nagekomen afspraken betalen zorgverzekeraars geen vergoeding uit, daarom zullen wij 75 % van het tarief bij u in rekening brengen. Dit is conform de richtlijnen van het C.O.T.G. (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg).